Suursaadik

Suursaadik Märt Volmer

Märt Volmer on Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Taani Kuningriigis alates 2015. aasta augustist.

Suursaadik Volmer on pikaajalise kogemusega Eesti diplomaat, kes on töötanud mitmetel ametikohtadel Eesti riigiteenistuses ja esindanud Eestit maailmas. Enne lähetamist Taani töötas ta ajavahemikul 2011-2015 Eesti peaministri välispoliitika nõunikuna, koordineerides peaministri välis- ja julgeolekupoliitika tegevusi ning nõustades ja toetades peaministrit välissuhtluses. Enne seda on suursaadik Volmer olnud Eesti välisministeeriumi poliitikaosakonna peadirektor ja EL välispoliitika talituse direktor. Ta on olnud Eesti suursaadik Türgis ja Aserbaidžaanis ning esindanud Eestit Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) juures alalise esindaja asetäitjana. Ajavahemikul 1993-1996 oli Märt Volmer Eesti peakonsul Peterburis.

Suursaadik Volmer sündis 1966. aastal, on abielus ja tal on kaks tütart. Ta resideerub Kopenhaagenis.