Majanduskoostöö ja kaubavahetus

Singapur on suuruselt Eesti 24. ekspordipartner. 2020 Singapuri eksporditud kaupade väärtus oli 90,6 miljonit eurot ja Singapurist imporditud kaupade väärtus oli 19,3 miljonit eurot. Viimasel ajal on eksporti vedanud mineraalkütused (83,1%). Õlid ja muud tooted kivisöetõrvast moodustavad 72,3% koguekspordist Singapuri ja rafineeritud naftatooted 10,8%. Järgnevad elektrisedmed (5,92%) ja raud- ja terastooted (1,93%). Peamised impordiartiklid on olnud elektroonika- ja elektriseadmed, mis moodustab

60,5% Singapurist toodavast koguimpordist. Sellele järgnevad mündid, pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid ja ehted, mille osatähtsus on 25,1% ning plastid- ja plasttooted (7,54%).